Mobirise

16.09.2020 o 16:00

↑  Najbližší kurz skupiny B  ↑

autoskola slavik nitra

V Autoškole Slávik sa snažíme poskytovať kvalitnú teoretickú a praktickú prípravu pre vykonanie skúšok pre vodičský preukaz skupiny B.

Našou prioritou je skvalitňovanie poskytovaných služieb. Ku každému žiakovi pristupujeme individuálne. V prípade záujmu o výcvik skupiny „B“ nás kontaktujte telefonický alebo navštívte našu pobočku na Vajanského ulici 7 v Nitre. Termíny našich kurzov sa dozviete vždy na úvodnej strane našej internetovej stránky.

Máte už vodičský preukaz a cítite sa pri jazde autom neistý? Pomôžeme Vám zbaviť sa stresu, neistoty a napätia pri vedení motorového vozidla, aby aj pre Vás bolo šoferovanie potešením a radosťou. Ak máte záujem o kondičné jazdy kontaktujte nás alebo nás navštívte na Vajanského 7 v Nitre.

Máme 30 ročné skúsenosti s výcvikom vodičov skupiny B. Dovolíme si povedať, že najdôležitejší je ľudský faktor. Nezáleží na tom či to robíte dlho alebo krátko, ale ako k tomu pristupujete. Motivácia naučiť Vás to čo najlepšie je tým naším hnacím motorom, ktorý dáva dobrý základ pre zvládnutie všetkého čo vyžaduje cestný zákon (zvládnutie skúšok). Dovoľte ale pripomenúť, že vo veľkej miere prispievate k úspešnému zvládnutiu záverečnéj skúšky vaším prístupom práve vy. My preto urobíme maximum.

Tak skúste vykročiť tou správnou nohou. Tešíme sa na vás.


Trvanie vodičského kurzu v autoškolách

Vzhľadom na opatrenie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nemožno vykonávať vodičské kurzy v autoškolách. Preto, ak v dobe opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, resp. v súvislosti s nimi, dôjde k situácii, že účastník vodičského kurzu nemôže ukončiť vodičský kurz do 12 mesiacov od začatia vodičského kurzu tak, ako to stanovuje § 8 ods. 1 vyhlášky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je nevyhnutné prihliadať na vzniknutý stav, ako na situáciu "vis maior" (skutočnosť, ktorú nemožno ovplyvniť). Lehota tak počas tohto obdobia (obdobie vyhlásených opatrení) neplynie a predlžuje sa o dobu, ktorá uplynie od začiatku platnosti obmedzujúcich opatrení až po ich ukončenie.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR